دیدگاه

  • بسیار زیباست…چقدر لذت بخش است خواندن این همه زیبایی و احساس دور از هیاهوی هیچ در هیچ ِ این روزهای “کتاب چهره ها”
    ممنونم استاد

ارسال دیدگاه