16 دسامبر 2014 - شعر    ۱ دیدگاه

اتفاق حرف

اتفاق زبان است

دوست داشتن

بر ارتفاع حرف ها

 
و زمان      که سطرها

بر حریم عقربه هایش

فصل به فصل

عاشقانه می شورند

 
زبان که از معبر آتش

به کوچ واژه ها می رسد

بر خط آسمان      فضا

رویای لغت های بی باک می شود

۱ دیدگاه

  • بر ارتفاع حرف ها

    به کوچ واژه ها می رسد

    و چه زیبا سروده شده

ارسال دیدگاه