18 فوریه 2012 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

این سطرها۲

سطرها بهانه نمی خواهند
همین کوچه پسکوچه ها را بگذری
چند تقاطع مانده به میدان
دست هایت جاری می شود
صدایت
عاشقانه هایم

زمستان
درخت ها را/ به جانش
سبز خواهد کرد

ارسال دیدگاه