8 ژانویه 2023 - شعر    بدون دیدگاه

‏بر چشم‌های مضطرب زنی

درنگ می‌کنم

در انتظار جگرپاره‌اش

راه را می‌پاید

 

و در سپیده‌دمی

جسدش را به آغوش می‌برد

ارسال دیدگاه