25 ژانویه 2023 - شعر    بدون دیدگاه

‏شبنم سحر ندیده

شعله‌ می‌کشی میان ظلمت و سکوت

می‌روی

 

گاه پر کشیدن‌ات نبود

ای درخت آرزوی بی‌کران

وقت رفتن‌ات نبود

 

ارسال دیدگاه