5 دسامبر 2012 - خبر, نوشته ها    بدون دیدگاه

در استوای بی تقویم کلمات

اثر جدید مسعود بیزارگیتی :
 
پس از انتشار کتاب (( دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد )) با عنوان انگلیسی :     
 
THERE IS NO CROSS WHICH SILENCE MY MOUTH     
                                                     
اثر مسعود بیزارگیتی از سوی انتشارات هندز مدیا (H&S ) در لندن در سال ۲۰۱۲ کتاب جدید
 
وی با عنوان (( در استوای بی تقویم کلمات )) با عنوان انگلیسی :

Upon a timeless equator of Words

به تازگی از سوی همان ناشر در لندن (انگلستان) منتشر شده است. برای کسب اطلاع بیشتر
 
در خصوص کتاب ها و نحوه ی تهیه ی آنها به این لینک مراجعه نمایید.

Upon a timeless equator of Words

ارسال دیدگاه