18 آگوست 2013 - نوشته ها    بدون دیدگاه

از زخم جهان
به نگاهت
بغضی عظیم
خاطره هامان را
جا به جا می کند

استواری یک اتفاق
و لب های مان
تا هر صلیب
بهای بوسه ای باشد
که بر دوش می کشیم

ارسال دیدگاه بسته شده.