18 آگوست 2013 - نوشته ها    بدون دیدگاه

بی دریغ می گذرند
کلمات
از رگ های روزگار
و حباب جهان
بر فریب نگاهم

همصدای نت های تو
عقربه های پائیز را
شاخه به شاخه
از خیابان
عبور می کنم
رویا به کلمه
کلمه
به وسعت دست ها

ارسال دیدگاه بسته شده.