21 آگوست 2013 - شعر    بدون دیدگاه

تاب

به تنهایی کلمات

گردن می نهیم

وقتی صداها

بر آخرین حلقه های دار

به سکوت می رسند

ارسال دیدگاه بسته شده.