29 آگوست 2013 - شعر    بدون دیدگاه

غروب می شود

در آغوش ات

به صلیب می رسم

رویا

به رویا

 

و جلجتای سرودم

خطوط بی پایان غروب را

در چشمانم

به خاک می نشیند

ارسال دیدگاه بسته شده.