16 سپتامبر 2013 - نوشته ها    بدون دیدگاه

سانسور و…(پاسخ به یک اقتراح)

 

چند سال پیش ماهنامه ی ارزشمند نقد نو اقتراحی را در

خصوص سانسور با جمعی از صاحبان قلم و… در میان

نهاده و پاسخ ها و تحلیل های شان را در حوزه ی هنر

وادبیات منعکس کرده بود. پس از مدتی ماهنامه به محاق

توقیف رفت و…..

اکنون سایت روزگار پاسخ های نویسندگان و هنرمندان در

آن اقتراح را  در رسانه ی الکترونیکی بازتاب داده است .

علاقمندان می توانند پاسخ مسعود بیزارگیتی و… را در

 این لینک : ( هنرمندان درباره‌ی سانسور ) مطالعه نمایند

ارسال دیدگاه بسته شده.