22 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

پائیزی ها۲

به مهر می رسم
و شانه های پائیزی
که نگاه ها را
رج می زند

نت های رنگین
و دست های لبریزمان
تا سازها
سکوت ساحل را
برآشوبند

ارسال دیدگاه