16 اکتبر 2013 - شعر    بدون دیدگاه

پچپچه ی پاییز

لرزش بی تخفیف سکوت

بر قوس لب ها

و کلمات

که ارابه ی بی قراری شان

از مهتابی

به کوچه

فصل های مکرری ست

با نت های بی فاصله

بر غروب بی تازیانه ی مهر

ارسال دیدگاه بسته شده.