22 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

غزال تشنه۲

در امتداد باران
به افق نگاهت
پیوند می خورم
می دانم
به جست و جوی عاشقیت ات
سکوت دوست داشتن را
به غربت شهر بخشیدی

دنبال این صدا
غزال تشنه ای ست
تا سطری دیگر
به بامدادش
سرودی تازه کند

ارسال دیدگاه