22 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

نیلوفرانه۳

نگاه کن
غروب جمعه و
پائیز بی تقویمش

دستت را به من بده
به بادهای آبان
هنوز
چند اشک فاصله است

برگ برگ ورق می زنم
نام کوچکت را
می دانم
شادی های دخترکی غمگین
چشم می گرداند

ارسال دیدگاه