23 دسامبر 2022 - شعر    بدون دیدگاه

شب به دیدار ما رسید

و روی جاده‌های وحشت

واژه‌های متعلق به لبان ارغوانی

می‌شکفتند

در اعماق سینه‌های معصوم

در اشک‌های شاهد بی تاب

 

شب

که از لابه‌لای جنگل پاییز

فرو می‌ریخت

برحصار سکوت‌مان

 

خطه‌ی پر اندوه چشم‌ها بود

جاری بر چارسوی انتظار

 

ارسال دیدگاه