11 مارس 2016 - نوشته ها    بدون دیدگاه

یوش در خانه ی نیمایوشیج

فرصتی فراهم امد تا به منظور ادای دین و احترام به نیمایوشیج بزرگ ؛

بنیانگذار و سمت دهنده ی اصلی شعر معاصر ایران به یوش بروم.

دهکده ای آرام و خاموش، در نقطه ای مرتفع. خاک گرفته و با جمعیتی

اندک. و بر سر مزار وی ، پاس بدارم یاد و تلاش انسانی را که یک تنه

با نگاه سنت زده و کهنه ی ادبیات در ایران نبرد کرد، و به ترسیم

خطوط اصلی شعر معاصر ایران پرداخت. با اتکا به جهان بینی و روش

شناسی تاریخی. البته در طرفین نیما، مزار بهجت الزمان اسفندیاری

خواهر نیما و مرحوم سیروس طاهباز کوشنده ی آثار نیما نیز قرار دارد.

چند عکس در زیر از خانه ی نیمایوشیج که اکنون موزه ای ست برای

بازدید کنندگان و علاقمندانی که به این دهکده سفر می کنند:

 

IMG_0175

تندیس نیمایوشیج در ورودی روستای بلده

کوچه منتهی به خانه نیمایوشیج

کوچه منتهی به خانه نیمایوشیج

تندیس نیما در ورودی خانه-موزه

تندیس نیما در ورودی خانه-موزه

بخشی از حیاط و نمای بیرونی اتاق ها که از درون به هم متصل اند

بخشی از حیاط و نمای بیرونی اتاق ها که از درون به هم متصل اند

مسعود بیزارگیتی در کنار سنگ مزار نیمایوشیج

مسعود بیزارگیتی در کنار سنگ مزار نیمایوشیج

مسعود بیزارگیتی در کنار دستنوشته های نیمایوشیج

مسعود بیزارگیتی در کنار دستنوشته ها و… نیمایوشیج

ارسال دیدگاه