8 اکتبر 2016 - نوشته ها    بدون دیدگاه

شاعرانگی پنهان از سکوت معنا می‌گیرد

نگاهی به مجموعه شعر «شب در قاه قاه اناری قاچ می‌خورد» سروده مسعود بیزارگیتی

فرشاد شیرزادی

 

مجموعه شعر «شب در قاه قاه اناری قاچ می‌خورد» مجموعه‌ای است که

می‌شود بارها آن را خواند و هر بار با هر یک از شعرهای این مجموعه به

برداشتی تازه رسید. اگر بخواهیم به اجمال درباره این کتاب صحبت کنیم،

باید بگوییم که «موتیف» در شعرهای این مجموعه نقش اصلی را بازی

می‌کنند. شاعر شاه کلیدهایی را به خواننده می‌دهد که با همان کلیدها

رمز شعرها گشوده می‌شود.

بیزارگیتی، شاعری گیلانی است که تا به حال آثار خود را از سوی ناشران

مختلف ایرانی و خارجی منتشر کرده است. اغلب شعرهای او در لندن

چاپ شده و طی دو دهه اخیر در عرصه شعر و شاعری و نویسندگی و

نقد ادبی برای خود نامی ماندگار به جای گذاشته است.

شعرهای بیزارگیتی نخبه پسند یا به عبارت رساتر «روشنفکر پسند» است.

شعرهای او را البته مخاطبان عام هم در خواهند یافت اما به شرط این‌ که

روی تک تک سطرها تأملی در خور داشته باشند.

 

در یکی از شعرهای این مجموعه می‌خوانیم:

 

«و اتفاق/ گاهی/ صدای بی قوم و خویشی‌ست/ که عاشق می‌شود/

رگ و ریشه کوچه پسکوچه‌های شهر را/ پله/  پله/ به کلمات می‌رسد/

و شب در قاه قاه اناری قرمز/ قاچ می‌خورد»

 

سکوت یا به عبارتی دیگر سطرهای سفید، در شعر بیزار گیتی نقش عمده‌ای

ایفا می‌کند. شاعر در سکوت فکر می‌کند و در سکوت به کلمه می‌اندیشد.

اگر ما هم اهل «سکوت شعری» باشیم، با مرور شعرهای مجموعه

«شب در قاه قاه اناری قاچ می‌خورد» شعشعه شعری نهان در عمق هر شیء،

هر چشم‌انداز و هر پدیده و پدیدار را در ژرفای «سکوت» درمی‌یابیم.

شعر بیزارگیتی بدون هر گونه تعقید و تصنع به سهولت قابل خواندن است

و به همان سهولت با قابلیت گسترش یافتن مفاهیم، در ذهن ماندگار

می‌شود.

 

در یکی دیگر از شعرهای این مجموعه می‌خوانیم:

 

«امید آمدن لغتی تازه/ شور بی‌قرار باران/ و لحن رفتارش/ در اعتماد کلماتم/

وقت عبور/ و باران که جامه به پاییز می‌برد/ در عریانی لغتی/ که عاشقانه‌ترین

صدایش/ در استواری سکوتی ممتد/ لبان مرا/ حذف می‌‌کند»

 

شعرهای بیزار گیتی شاید ترانه‌هایی باشند که وزن شعری‌شان پهلو به

ترانه نمی‌زند. شاید آهنگ این سطرها به ترانه شبیه نباشد اما سهولت در

بیان واقعیت هنری شده تصاویرو برداشت‌ها،مخاطب را به فضای ترانه می‌کشاند.

به نظر می‌رسد شاعر مجموعه «شب در قاه قاه اناری قاچ می‌خورد» برای هر

واژه در جهان شعری خود شناسنامه‌ای غریب و خاص دارد و این ویژگی زمینه‌ای

می‌سازد تا او با سنجیدگی و مهارتی درونی شده به انتخاب واژه دست بزند.

به همین دلیل تفسیر و تحلیل شعرهای بیزارگیتی به تفسیر شاعرانه هر واژه

ارتباط می‌یابد. جایی که شعر بیزارگیتی را باید نقد کرد، هر واژه دستاویزی

برای نقد است.

مجموعه شعر «شب در قا قاه اناری قاچ می‌خورد» به تازگی از سوی انتشارات

ارنواز در ۱۲۰ صفحه به قطع رقعی منتشر شده است. 

ارسال دیدگاه