21 آگوست 2013 - شعر    بدون دیدگاه

تا جلجتای

خاموشی بی دلیل جاده ها
و افق بیمناک

شانه به شانه / رج می زنیم
رویامان را
و بر لبان ما
تلخی هزار صلیب بی پناه
به جلجتا می ریزد

ارسال دیدگاه بسته شده.