24 آگوست 2013 - نوشته ها    بدون دیدگاه

آزادی
آزادی
سینه سرخ غریبی
که بال های شکسته اش
آن سوی لب هامان
پرسه می زند

ارسال دیدگاه بسته شده.