27 آگوست 2013 - خبر    بدون دیدگاه

کتاب جدید منتشر شد

کتاب (( از سطرها و نشانه )) مجموعه اشعار جدید مسعود بیزارگیتی با نام انگلیسی

As from Lines and Allegories به تازگی از سوی انتشارات H&S Media  در سال

۲۰۱۳ در لندن منتشر گردید.

این کتاب شامل تعدادی از شعرهای وی و نیز گفتگوی دکتر فرامرز سلیمانی با

مسعود بیزارگیتی در باره شعر است که در موخره ی کتاب آمده است.

پیش از این نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی دو کتاب دیگر وی از سوی همین ناشر با نام های

(( دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد )) با عنوان انگلیسی :

There Is No Cross Which Could Silence My Mouth و نیز کتاب

(( در استوای بی تقویم کلمات )) با نام انگلیسی : Upon a timeless equator of Words

در انگلستان انتشار یافته بود :

As from Lines and Allegories

Upon a timeless equator of Words

There Is No Cross Which Could Silence My Mouth

 

ارسال دیدگاه بسته شده.