11 سپتامبر 2013 - نوشته ها    بدون دیدگاه

رنگ انار

رشته رشته می بارد

بر ارتفاع نگاه

و باد

فضیلت فردا را

لا به لای پلک های سنگین

بیتوته می کند

 

عاشقیت دست ها

بر ترکه ی اتفاق

رنگ انار می گیرد

نیمکت اش/ اما

تنها نمی ماند

ارسال دیدگاه بسته شده.