26 اکتبر 2017 - خبر    بدون دیدگاه

علی اشرف درویشیان درگذشت

با خبر شدم که علی اشرف درویشیان نویسنده بزرگ و معلم انسانیت،

عضو موثر کانون نویسندگان ایران  و مدافع محرومان جامعه که همواره در

اثارش متعهد به مردم ستمدیده بود، ظهر امروز درگذشت. و غمی جانکاه

را به همراه خاطره هایی بزرگ از تعهد و رنج و انسانیتش در راه انسان

ستمدیده، برای یارانش به جا گذاشت.

یاد و خاطرش گرامی باد!

ارسال دیدگاه