17 مارس 2021 - شعر    بدون دیدگاه

بر رویای سده

نگاه کن

هیچ پرنده ای

از بساط چشمانت

به معجزه ای

بال نمی گشاید

 

بهار

رویای دلتنگی ماست

در اندام کلمات

که عشوه می فروشد

 

و یک هزار و چهارصد

شرمساری سده ای

تا معصومیت آدمی

در حراجی ناچیز

احسن الحال

 

و نبض جاده

که در افق دست های ما

مه آلود می شود

 

ارسال دیدگاه