6 نوامبر 2021 - شعر    بدون دیدگاه

رمز سکوت

 

شب از رازهای سکوتش

رمز عبور می‌یابد

 

من از رویاهایم

جایی میان سکوت و شب

به نظاره می‌نشینم

شرح تو را

در هراس عریانم

 

ارسال دیدگاه