6 نوامبر 2021 - شعر    بدون دیدگاه

پاییز

زیباترین اتفاق جهان بود

                              پاییز

وقتی حضور تو

در رنگ‌ ها و

به هزار زبان

در رویای من

            غزل می‌شد

ارسال دیدگاه