24 جولای 2022 - خبر    بدون دیدگاه

انتشار کتاب جدید

تازه ترین کتاب مسعود بیزارگیتی منتشر شد.

این مجموعه شعر که ((بر آشوب شبنم و آواها))

نام دارد و حدود ۱۵۰ صفحه است در تابستان

۱۴۰۱ چاپ و انتشار یافته است.

 

 

ارسال دیدگاه