22 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

پائیزی ها ۱۱

موهایت را
به باد می دهی
آوازم
پریشان می شود

کمی از ستاره هایت را
برای من بگذار
عاشقان این شهر
پی جوی خاموشی ات
پائیزی های جهان را
به رویا می برند

ارسال دیدگاه